Aanpassen

‘Aanpassen!’ is een absurdistische klucht, die zich afspeelt in een park waar drie heren in drie grote dozen wonen. Door het gebruik van stereotiep en clichématig en soms ook weer controversieel commentaar tonen de karakters op hilarische wijze hun gebreken. De heren leveren commentaar op voorbijgaangers. Ze spreken hen aan op hun gedrag en wijzen hen op de plicht zich aan te passen aan de algemeen geldende normen en waarden. Aan het eind zijn zij het juist die die door anderen gedwongen worden die aanpassingen in de praktijk te brengen. Het publiek zal met regelmaat in de spiegel kijken en sommige van de gebreken als eigen tekortkomingen herkennen.

Het stuk ‘Aanpassen’ is geschreven door de Amerikaanse toneelschrijver Reid Conrad. Het belicht de traditionele maatschappelijke rolverdeling en de daarbij behorende vooroordelen op een luchtige en amusante wijze. Het stuk wordt door Theater Zonder Grens in een eigenzinnig kader op het toneel gebracht door een groep gedreven interculturele spelers.

Datum: 29 mei 2015
Locatie: Podium Gigant te Apeldoorn

Datum: 6 juni 2015
Locatie: Theater De Cameleon te Amsterdam

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com