Wie zijn wij

Stichting Theater Zonder Grens is een multiculturele vrijwilligersstichting die sinds 1994 actief is in Nederland. We houden ons bezig met het opzetten en uitvoeren van activiteiten op alle denkbare vlakken van theater. De vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken, zijn afkomstig uit verschillende culturen. De groep bestaat deels uit professionele mensen uit de wereld van het theater die als vluchteling in Nederland hun leven opnieuw invulling moesten geven en voor het andere deel uit amateur spelers die zo gezamenlijk de rijkdom van verschillende culturen onder de aandacht brengen.

De vrijwilligers steunen elkaar, helpen elkaar op weg en streven gezamenlijk doelen na:
  • het stimuleren van een maatschappij waarin personen van andere culturen zo evenwichtig mogelijk kunnen samenleven met Nederlanders.
  • het kweken van begrip voor andere culturen.
  • het wegnemen van vooroordelen voor van andere culturen.
Deze doelen wil men bereiken door middel van:
  • het geven van theatervoorstellingen en deelnemen aan festivals.
  • het organiseren van workshops en projecten.
  • het geven van voorlichting.

Met deze gezamenlijke doelen heeft Theater Zonder Grens, zowel lokaal als landelijk, al veel bereikt: in het jaar 2000 won we de Rabobank Amateurdag en in 2001 werden we genomineerd voor twee landelijke prijzen: ‘de bemoei-je d’r-mee prijs’ en Het Nationale Compliment (uit meer dan 725 projecten werden slechts 20 projecten uitgekozen voor een nominatie!) Als afsluiter op het jaar 2001 ontving en we de Louise de Brauwprijs 2001 voor de categorie cultuur.

Wilt u Nederland ook kleurrijker maken en onbegrensde kunst stimuleren? Wilt u ons werk steunen met een gift? Uw bijdrage is meer dan welkom op giro 8326775 t.n.v. Stichting Theater Zonder Grens.

De huidige cast
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com